Webinarium OPZZ: Doświadczenia norweskie – Godna Praca i dialog społeczny dla wszystkich”

W imieniu Wiceprzewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego serdecznie zapraszamy na webinarium OPZZ: „Doświadczenia norweskie – Godna Praca i dialog społeczny dla wszystkich
Seminarium odbędzie się w dniach 17 i 18 marca 2021 roku w godz. 10:00-14:00 za pośrednictwem platformy Zoom.

W ramach webinarium organizatorzy chcą przedstawić związkowcom OPZZ, jak wygląda norweski model partnerstwa społecznego i jak w praktyce realizuje się postulat godnej pracy. W dużym stopniu chcemy skupić się także na tym jak norweskie związki zawodowe (centrala LO i jej organizacje członkowskie) działają z migrantami i dla migrantów zarobkowych w Norwegii, których znaczną liczbę stanowią pracownicy z Polski.

Zapraszamy do rejestracji na webinarium. Wystarczy do 10.03.2021 wypełnić krótki formularz rejestracyjny, który znajduje się poniżej:

https://forms.gle/XqocPoobZUdgoaci8

Webinarium realizowane jest w ramach projektu „SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All” (zrównoważona, inkluzywna i godna praca dla wszystkich) ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu “Dialog Społeczny – Godna Praca”.