Posiedzenie Prezydium ZK. Muczne 25.06.2021

W dniach 25 czerwca w Mucznem odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium ZK ZZIT połączone ze spotkaniem z władzami okręgu południowo-wschodniego ZZIT.
1. Przedstawiono aktualną sytuację finansową związku, wpływy składek za I kwartał 2021 roku i planowane wydatki.
2. Omówiono możliwość założenia nowej organizacji związkowej w okręgu pomorskim.
3. Przedstawiono przygotowania do Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów zaplanowanego na czerwiec przyszłego roku:
– przygotowywanie materiałów do przekazania do okręgów w celu ich uwzględnienia w związku z kończeniem się kadencji w ZOZ/MOZ i okręgach, w których wybory powinny się odbyć w tym roku:
– propozycje planu pobytu, zasad wyborów i udziału w kosztach delegatów na KZD,
– wskazanie oczekiwań dla nowych Władz Związku i strategię prac Związku na kończącą się i nową kadencję.