Ogólnopolska Konferencja pt. „Stan obecny i przyszłość polskiego przemysłu lotniczego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego”. Warszawa

W dniu 30 czerwca 2021 r. w Warszawie, Polskie Lobby Przemysłowe zorganizowało konferencję pt. „Stan obecny i przyszłość polskiego przemysłu lotniczego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego”.
Zespół Ekspercki powołany podczas tej konferencji przygotował i przekazał najwyższym władzom w Polsce i Dowódcom Wojskowym – wnioski z odbytej konferencji i debaty.
Ich treść zamieszczamy poniżej:


Pismo przewodnie do Premiera RP w sprawie Wnioskow z Konferencji Lotniczej

Wnioski z Ogolnopolskiej Konferencji Lotniczej z 30 czerwca 2021