Posiedzenie Prezydium ZK ZZIT, Zarządu Krajowego ZZIT oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT. Warszawa

W dniach 1-2 grudnia 2023 w hotelu „Arkadia”  w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZITZarządu Krajowego ZZITKrajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT.

Na ostatnim już w tym roku spotkaniu podsumowano działalność Związku w mijającym roku i omówiono między innymi następujące tematy:

– przedstawiono plan pracy Prezydium Zarządu Krajowego i Zarządu Krajowego w 2024 roku,
– przedstawiono preliminarz budżetowy związku na 2024 rok,
– przedstawiono nowych członków Zarządu Krajowego,
– poinformowano o podniesieniu składki członkowskiej o wskaźnik inflacji zgodnie z aktualnymi zapisami Statutu ZZIT oraz podniesieniu pensji pracownicy biura w Warszawie.
– wysłuchano sprawozdań przewodniczących z prac okręgów ZZIT w 2023 roku,
– wysłuchano propozycji dotyczących materiałów promocyjnych przygotowanych przez Zespół ds. promocji ZZIT,
– wysłuchano informacji Krajowej Komisji Rewizyjnej.
– wysłuchano zaproszonych przedstawicieli organizacji zakładowych z Koszalina i Słupska,
– wysłuchano informacji dotyczących organizacji Jubileuszowego Zjazdu Delegatów planowanego na 06-08.06.2024 w Bukowinie.