Posiedzenie Prezydium ZK ZZIT, Zarządu Krajowego ZZIT oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT.

W dniach 2-3 grudnia 2022 w hotelu „Arkadia” w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT, Zarządu Krajowego ZZIT, Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT.
Na ostatnim już w tym roku spotkaniu podsumowano działalność Związku w mijającym roku i omówiono między innymi następujące tematy:
– plan pracy Prezydium Zarządu Krajowego i Zarządu Krajowego w 2023 roku,
– preliminarz budżetowy związku na 2023 rok,
– poinformowano o podniesieniu składki członkowskiej o wskaźnik inflacji zgodnie z aktualnymi zapisami Statutu ZZIT,
– wysłuchano sprawozdań przewodniczących okręgów ZZIT z udziału w wyborach do Rad powiatowych i wojewódzkich oraz branży „Przemysł” OPZZ,
– wysłuchano propozycji dotyczących materiałów promocyjnych przygotowanych przez poszczególnych członków Zespołu ds. promocji ZZIT,
– wysłuchano informacji Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie KKR ZZIT
Posiedzenie Prezydium ZK ZZIT
Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZIT
Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZIT