Posiedzenie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego FZZ. Poznań

W dniu 10.04.2018r. odbyło się posiedzenie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego FZZ.
W posiedzeniu uczestniczył Sekretarz Generalny Z. Mierzejewski.
Podczas posiedzenia Przewodniczący ZW K. Małecki przedstawił sprawozdanie z działalności ZW FZZ za 2017 rok, informacje z posiedzeń Prezydium FZZ i Zarządu Głównego FZZ, posiedzeń Prezydium i plenarnego WRDS. W uzupełnieniu Z. Mierzejewski przedstawił sytuację finansową FZZ oraz wprowadzone działania oszczędnościowe. Poinformował o FWP oraz bieżących działaniach nad przygotowaniem Kongresu.
Przewodniczący K. Małecki omówił wyniki pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, działania Wielkopolskiej Strategii Ograniczenia Zagrożeń Zawodowych w 2018 roku, sytuacje na rynku pracy w Wielkopolsce oraz sytuacje pracownicza w branżach organizacji przynależnych do FZZ.
Przedstawiciele energetyki z PAK omówili trudną sytuację wynikającą z braku decyzji odnośnie odkrywki. Odpowiadając na pytania Zygmunt Mierzejewski przedstawił sytuację w funduszach europejskich. Przyjęte rozwiązania wbrew postulatom FZZ zaowocowały brakiem możliwości składania przez nas dużych projektów.