Posiedzenie Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT i przewodniczących sekcji branżowych. Warszawa 25.03.2022

W dniu 25 marca w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium, Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT. Na spotkaniu obecni byli również przewodniczący sekcji branżowych ZZIT.
1. Przedstawiono aktualną sytuację finansową związku, wpływy składek za 2022 rok i zaakceptowano poprawiony preliminarz wydatków na 2022 rok.
2. Zespół organizacyjny KZD przedstawił aktualny stan przygotowań do Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów zaplanowanego na czerwiec przyszłego roku.
3. Przewodniczący sekcji branżowych przedstawili członkom Zarządu informacje o działalności sekcji w 2021 roku.
4. Omówiono bieżące sprawy związkowe z okręgów.