Posiedzenie zespołu organizacyjnego KZD – Bukowina Tatrzańska 5-7.03.2022.

W dniu dniach 05-07 marca w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się posiedzenie zespołu organizacyjnego Krajowego Zjazdu Delegatów, który zaplanowany jest na 23-26 czerwca 2022 roku. Uczestnicy posiedzenia omówili i przygotowali do zatwierdzenia przez Zarząd Krajowy:

  • harmonogram obrad KZD,
  • koszty organizacji Krajowego Zjazdu Delegatów i terminy wpłat.
  • zasady udziału, koszty pobytu Delegatów z okręgów i zaproszonych gości.
  • harmonogram przygotowania i przedstawienia delegatom proponowanych zmian statutowych opracowanych przez Komisję Statutową.