Pracodawcy chcą zmian w ZFŚS

Pracodawcy proponują, aby tylko niektóre świadczenia dla zatrudnionych były uzależnione od ich sytuacji rodzinnej i materialnej.

Konfederacja Lewiatan przygotowała propozycje zmian w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Ich celem jest taka modyfikacja zasad przyznawania pomocy pracownikom, aby nie każdy jej rodzaj trzeba było różnicować ze względu na sytuację rodzinną, życiową i materialną pracownika. Propozycje mają być przedstawione stronie rządowej na najbliższym posiedzeniu zespołu prawa pracy komisji trójstronnej.

Lewiatan uważa, że nowelizacja ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS ( Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.) jest konieczna ze względu na problemy, jakie mają firmy w trakcie kontroli prowadzonych przez ZUS, który wnikliwie bada zgodność przyznawanej pomocy z przepisami, a zwłaszcza z jej art. 8 ust. 1. Przewiduje on, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

ZUS kwestionuje brak zróżnicowania sytuacji socjalnej pracowników przy dofinansowaniu tak błahych świadczeń, jak bilety do kina, karnety na basen czy imprezy integracyjne np. udział w ognisku, kuligu.

– Nie budzi wątpliwości udzielanie pomocy materialnej według kryteriów socjalnych, tak aby największa pomoc trafiała do osób najbiedniejszych. Natomiast celem takich form jak działalność kulturalno-oświatowa czy sportowo-rekreacyjna jest objęcie nią jak największej grupy pracowników – uważa Łukasz Chruściel radca prawny z Kancelarii Raczkowski i Wspólnicy.

Potrzebę nowelizacji przepisów widzą także posłowie. Krystyna Skowrońska, poseł PO i przewodnicząca komisji finansów publicznych podkreśla, że po kilkudziesięciu latach funkcjonowania ustawy o ZFŚS warto jest rozważyć wprowadzenie zmian pozwalających pracodawcom na bardziej elastyczne prowadzenie funduszu.

Do propozycji Lewiatana sceptycznie są nastawione związki zawodowe. Zdaniem Henryka Nakoniecznego z NSZZ „Solidarność” nie ma potrzeby zmiany zasad przyznawania pomocy. O wiele istotniejszym problemem jest zamrożenie na piąty rok z rzędu odpisu na fundusz, ponieważ powoduje to faktyczne kurczenie się świadczeń dla pracowników.

Lewiatan oprócz wyłączenia z kryterium socjalnego niektórych świadczeń chce też poszerzyć zakres pomocy, która może być finansowana ze środków funduszu przez dodanie finansowania lub współfinansowania opieki medycznej innej niż służba medycyny pracy.

/źródło: Gazeta Prawna/