Projekt budżetu przesłany Komisji Trójstronnej

Biuro prasowe Ministerstwa Finansów poinformowało  w czwartek PAP, że przyjęty wstępnie w środę przez rząd projekt ustawy budżetowej został 3 września przekazany do konsultacji Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Rządowi nie przeszkadza fakt, że od czerwca 2013 r. związki zawodowe nie uczestniczą w pracach Komisji Trójstronnej.

Projekt budżetu na rok 2015 zakłada, że deficyt w przyszłym roku ma nie przekroczyć 46 mld 80 mln zł; dochody budżetu państwa mają wynieść 297 mld 252 mln 925 tys. zł, a wydatki 343 mld 332 mln 925 tys. zł.
Projekt zakłada, że wzrost PKB w 2015 r. wyniesie w ujęciu realnym 3,4 proc., a średnioroczna inflacja – 1,2 proc. Przewidziano nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,3 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 4,2 proc.
Zgodnie z ustawą o Komisji Trójstronnej nie później niż 20 dni przed przesłaniem projektu ustawy budżetowej do Sejmu, rząd przedstawia projekt budżetu Komisji. Następnie w ciągu 6 dni roboczych od momentu, w którym strony pracowników i pracodawców otrzymały projekt ustawy budżetowej, powinny zająć wobec niego wspólne stanowisko.
Jeśli tak się nie stanie, pracodawcy i pracownicy mają 3 dni robocze na wyrażenie własnego zdania. Jeśli we własnym gronie – pracodawcom czy pracownikom – nie uda się ustalić stanowiska, każda z organizacji reprezentowanych w Komisji ma dwa dni na przedstawienie swojej opinii.