Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2015 r.

W lutym 2015 r. przeciętne wynagrodzenie (brutto) bez wypłat nagród z zysku w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3981,63 zł (dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób) i w skali roku wzrosło o 1,2%.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5572,6 tys.

źródło: GUS