Przedstawiciel ZZIT – laureatem IX edycji Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”) w 2021 roku

W dniu 5 marca 2021 roku zebrała się – powołana przez władze Polskiego Lobby Przemysłowego – Kapituła Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”) w składzie:
prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik ( przewodniczący ),
inż. Zygmunt Dębiński ( sekretarz),
dr inż. Henryk Potrzebowski,
mgr Kazimierz Łasiewicki,
płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Czeszko,
płk w st. spocz. mgr inż Edmund Misterski,
która wybrała tegorocznych laureatów Honorowego Wyróżnienia PLP spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia, placówki naukowe i związki zawodowe, firmy oraz członków władz Polskiego Lobby Przemysłowego.
Uwzględniając wcześniej ustalone niżej wymienione kryteria wyboru osób zasługujących na Honorowe Wyróżnienie PLP:

  • całokształt dorobku zawodowego,
  • znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,
  • osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,
    oraz ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej – Kapituła podjęła decyzje o przyznaniu w 2021 roku IX edycji Honorowego Wyróżnienia 7 osobom.

Miło nam poinformować, że jednym z laureatów tegorocznej edycji został nasz kolega – Przewodniczący Krajowej Sekcji Telekomunikacyjnej ZZIT, Członek Zarządu Okręgu Lubelskiego ZZIT, ceniony menadżer w branży telekomunikacyjnej – związany od 25 lat z Telekomunikacją Polską (obecnie Orange Polska S.A.):

mgr Jerzy Wysokiński

Serdeczne gratulacje składa Zarząd Krajowy ZZIT.