Spotkanie Strony Społecznej TZBE oraz przedstawicieli Organizacji Związkowych we Wrocławiu.

W dniach 17 i 18 marca – z zachowaniem wszystkich obostrzeń antycovidowych – odbyło się we Wrocławiu spotkanie Strony Społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Branży EnergetycznejTZBE oraz przedstawicieli Organizacji Związkowych reprezentowanych w Komitetach Protestacyjno-Strajkowych powołanych w Grupach Energetycznych.
Na spotkanie przybyli również Koledzy z Branży Węgla Brunatnego. W spotkaniu wziął udział przewodniczący Krajowej Sekcji Energetycznej ZZIT kolega Marek Solecki.


Po wystosowaniu do Ministra Artura Sobonia żądania rozpoczęcia negocjacji umowy społecznej na okoliczność realizowanego procesu wydzielenia/konsolidacji aktywów węglowych koniecznym stało się przygotowanie dla Strony Związkowej formuły organizacyjnej i zasad działania.

Na bazie wcześniejszych doświadczeń przygotowano wstępny projekt regulaminu, który poddano na spotkaniu dyskusji.  Jednym z podstawowych problemów w niej podniesionym był brak jakiejkolwiek odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotowego  procesu skierowane na piśmie do Ministra Artura Sobonia. Trudno nie odnieść wrażenia, że Strona Rządowa reglamentuje, bądź wręcz blokuje informacje, podobnie jak przez 14 miesięcy torpedowała funkcjonowanie Trójstronnego Zespołu ds Branży Energetycznej.

W tej sytuacji postanowiono zwrócić się z żądaniem realizacji przez Ministra A. Sobonia jego publicznie ( na zdalnym posiedzeniu TZBE ) złożonych obietnic, co do udostepnienia informacji o zaawansowaniu i dalszych krokach procesu wydzielania aktywów węglowych. Jednocześnie jednogłośnie postanowiono w kwestii tego procesu  odbyć wspólne spotkanie Stron Społecznych Branż Energetycznej i Węgla Brunatnego.