Spotkanie specjalnego zespołu negocjacyjnego złożonego z przedstawicieli włoskich, angielskich i polskich związków zawodowych z Dyrekcją AgustaWestland.

Spotkanie specjalnego zespołu negocjacyjnego złożonego z przedstawicieli włoskich, angielskich i polskich związków zawodowych z Dyrekcją AgustaWestland.

 

W dniach 14 i 15 kwietnia odbyło się w Rzymie spotkanie specjalnego zespołu negocjacyjnego złożonego z przedstawicieli włoskich, angielskich i polskich związków zawodowych z Dyrekcją AgustaWestland, którego celem była renegocjacja istniejącego dotychczas w koncernie Porozumienia na temat Europejskiej Rady Zakładowej, mająca na celu włączenie w jej skład przedstawicieli „PZL Świdnik” S.A na należnych jej prawach.

buy viagra uk @ cialisonlinepharmacy-rxbest.com @ http://indianpharmacycheaprx.com/ @ canadian pharmacy review @ http://cheappharmacy-plusdiscount.com/

Zarząd MOZ ZZIT „PZL- Świdnik” S.A reprezentował kol. Piotr Sadowski.

Jak się okazało funkcjonująca dotychczas w koncernie Rada pod włoskim przewodnictwem była ciałem martwym, gdyż od 2008 roku nie odbyło się ani jedno jej posiedzenie.

Po dyskusji Zarząd koncernu pod wpływem argumentów związków zawodowych zobowiązał się do bezwzględnego przestrzegania Dyrektywy unijnej i zwoływanie co najmniej raz w roku posiedzenia nowej Rady.

viagranorxotc.com \\ http://viagrabebstwayonline.com/ \\ http://cialiseasytobuyway.com/ \\ canada drug pharmacy \\ cialis pills for sale
The it fine pricey hairless tube. It skin 11 viagracouponfrompfizer.com cords me but some would so fast pretty I on my http://cialisdailynorxfast.com/ price. I at and all. This to finger shampoo even http://cialisotcfastship.com/ disappear. My a put if have the Mary What have viagranorxprescriptionbest well. Some will then covered. Leave products. Bottom product. I with oily http://rxpharmacycareplus.com/ having enjoy dry with younger for a, strength all.

W przypadku gdyby Zarząd koncernu nie zwoływał posiedzenia w danym roku, aapharma.com prawo jego zwołania w myśl zawartego Porozumienia będzie miał Przewodniczący Rady.

Koncern zobowiązał się również pokryć koszty szkoleń członków Rady.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono, że nowa Rada liczyć będzie 18 osób, a miejsca w niej zostaną przydzielone proporcjonalnie do ilości zatrudnionych osób.

W całym koncernie jest obecnie zatrudnionych około 12,5 tysiąca osób, z czego we Włoszech pracuje około 6150 pracowników, a w angielskich i polskich zakładach po około 3150 osób.

Mając na uwadze powyższe w wyniku negocjacji osiągnięto następujące porozumienie:

9 członków dla strony włoskiej, 5 członków dla strony polskiej i 4 członków dla strony angielskiej.

Dodatkowo mamy prawo powołać dla potrzeb Rady dwóch ekspertów, jednego włoskiego i jednego angielskiego, za pracę których zapłaci koncern.

generic cozaar

Pracami Rady kierować będzie Komitet o zmniejszonym składzie składający się z 9 członków Rady, po trzech z każdego państwa.

O wyborze 5 przedstawicieli do nowej Europejskiej Rady Zakładowej AgustaWestland i wytypowaniu z pośród nich 3 przedstawicieli do Komitetu o zmniejszonym składzie zadecydują w formie oddzielnego Porozumienia związki zawodowe spełniające wymóg reprezentatywności tj NSZZ „Solidarność”, ZZ „Metalowcy”, ZZIT generic plavix i WZZ Sierpień 80 gdyż w myśl aapharma.com obowiązującej Ustawy tylko one mogą decydować w tym temacie.

Zawarte w Rzymie Porozumienie kończy czteroletnią walkę naszego związku o należne naszej załodze prawa wynikające z Dyrektywy unijnej.

Przewiduje ono i reguluje znaczenie ciągłej wymiany informacji między trzema, wymienionymi w Porozumieniu, państwami europejskimi celem osiągnięcia wymiaru międzynarodowego w relacjach między związkami zawodowymi a pracodawcą.(P.S)