Stanowisko Sekcji Krajowej Przemysłu Obronnego i Lotniczego ZZIT

Stanowisko Sekcji Krajowej http://aapharma.com/generic-viagra-soft-for-sale.php Przemysłu Obronnego i Lotniczego ZZIT
w sprawie przetargu na śmigłowiec wielozdaniowy dla polskiej armii

W naszej ocenie decyzja o wyborze konsorcjum Airbus Helicopter, jako dostawcy śmigłowców dla polskiej armii odbije się negatywnie na polskiej gospodarce, a nasz przemysł obronny poważnie ucierpi w wyniku takiej decyzji.

Powyższa decyzja jest sprzeczna z zatwierdzoną w 2014 roku przez prezydenta RP „Strategią Bezpieczeństwa Narodowego RP”, która nakłada na rząd obowiązek wspierania krajowego potencjału obronnego. Polski rząd, przy porównywalnej technicznie ofercie, nie wybrał żadnej z firm, które zatrudniają polskich pracowników i wytwarzając sprzęt w Polsce odprowadzają do naszego budżetu podatki.

Została odrzucona oferta najnowocześniejszego w swojej klasie produktu przyszłościowego, który miał być produkowany tylko w Świdniku ze znaczącym potencjałem eksportowym i największymi korzyściami ekonomicznymi dla polskiej gospodarki.

„PZL Świdnik” S.A przedstawiła najlepszą ofertę odpowiadającą ambitnym wymaganiom Polskich Sił Zbrojnych. Wybór tej oferty zapewniłby Polsce wiodącą rolę w sektorze światowych technologii lotniczych, większe bezpieczeństwo oraz lepsze zdolności wojskowe przez kolejne 40 lat. Odrzucono ofertę najnowszej generacji śmigłowca, który miałby być produkowany, serwisowany i modernizowany w Świdniku dając nowe miejsca pracy naszym obywatelom.

Zamiast tego, Ministerstwo Obrony Narodowej wybrało starzejący się model o mniejszych możliwościach, oferowany przez producenta, który nie poczynił żadnych inwestycji przemysłowych w Polsce. Wbrew wcześniejszym deklaracjom do testów zakwalifikowano tylko francuski H225M http://aapharma.com/ „Caracal”, którego producent dopiero zamierza zbudować montownię w Łodzi.

W przetargu, w którym startowały dwie firmy produkujące na terenie Polski oferowane w przetargu swoje wyroby, została wybrana firma, która produkuje poza granicami naszego kraju. Firma, http://aapharma.com/generic-active-pack-for-sale.php która do dzisiaj nie wywiązała się ze swoich zobowiązań obiecanych przy przetargu na śmigłowiec dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W podjętej decyzji nie widać żadnych działań mających na celu poprawę konkurencyjności polskiego przemysłu zbrojeniowego, a decyzja polskich władz odbije się negatywnie na polskiej gospodarce

Słowa urzędującego prezydenta „To nie czas, żeby kupować sprzęt gorszy, ale nasz. Jaka firma, która uzależnia swoje istnienie od jednego przetargu? To żadna firma. Byłaby mało wartościowa” świadczą o całkowitym braku chęci rzetelnego sprawdzenia ofert.

Jeżeli dołożymy do tego słowa ministra T. Siemoniaka, który powiedział, że wybrano „Poloneza” zamiast oferowanych „Fiatów 126” to mamy pełny obraz poziomu naszych polityków – „PZL Świdnik” S.A proponował najnowocześniejszy, spełniający 100% wymagań wyrób będący „Mercedesem” a nie tylko „Polonezem” w swojej klasie.

Podejmowane przez decydentów i polityków koalicji rządowej próby uzasadnienia podjętej decyzji, poprzez przekazywanie opinii publicznej nieprawdziwych, niepełnych i tendencyjnie dobieranych informacji, a w szczególności zrzucanie odpowiedzialności na zarząd „PZL-Świdnik” S.A., potwierdzają pojawiające się w mediach sugestie o niemerytorycznych przyczynach decyzji komisji przetargowej.

Apelujemy do rządu oraz prezydenta RP o podjęcie kroków zmierzających do ponownego przeanalizowania złożonych ofert z uwzględnieniem równego traktowania oferentów oraz dania im szansy praktycznego potwierdzenia możliwości oferowanych śmigłowców.