Konsultacje społeczne projektu strategii KSRR 2030

17 grudnia 2018 r. ruszyły w Polsce 30-dniowe konsultacje społeczne projektu strategii Konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR) 2030, która będzie obowiązywać do do roku 2030. Jedno z takich spotkań odbyło się 14 stycznia w Kępnie dla woj. Wielkopolskiego. Poniżej relacja z ww przekazana przez członka naszego Zarządu Krajowego kol. Bronisława Urbana.

„Udział w nim wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Minister Andżelika Możdżanowska, Daniel Baliński – wicedyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, powiatów, gmin, działaczy społecznych. Powiat Kępiński został wybrany gospodarzem tego spotkania ze względu na ogromną charakterystykę i potencjał gospodarczy w regionie Wielkopolski. Znaczenie to podkreśliła Minister Andżelika Możdżanowska – „Musimy sobie zdać sprawę, że mamy takie kierunkowe nasze specjalizacje, które Wielkopolsce nadają impuls do wykorzystania. Branża meblowa, kreatywny przemysł czy wnętrza przyszłości to właśnie jeden z tych elementów. (…) Mam nadzieję, że tutaj zrodzi się kilka cennych inwencji we współpracy przede wszystkim partnerstwa lokalnego, ale także międzypowiatowego, co jest dla nas niezwykle istotne żeby uszyć tak na prawdę tą Strategię Rozwoju Regionalnego na miarę potrzeb Wielkopolski”. KSRR opisuje wyzwania rozwojowe wynikające z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, określa cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy terytorialne wszystkich szczebli oraz pozostałe instytucje publiczne i prywatne. KSRR pokazuje, jak dostosować się do zmian, które dzieją się wokół nas, by Polska stała się świadomym, odnoszącym korzyści uczestnikiem procesu globalizacji, jak wykorzystać atuty regionu do jego rozwoju – zasoby ludzkie i naturalne, zalety lokalizacyjne i instytucje, mając na uwadze fakt, iż potencjały rozwojowe poszczególnych obszarów są zróżnicowane i rozłożone nierównomiernie.Ministerstwo dążyć będzie do tego, aby za duże osiągnięcia na polu wykorzystania funduszy w obecnej perspektywie programowej przez niektóre województwa nie były one za to „karane”poprzez zmniejszenie im pieniędzy w przyszłej perspektywie .Z dużym zdumieniem stwierdziłem fakt nieobecności na tych konsultacjach pozostałych członków Komitetu Monitorującego WRPO reprezentujących związki zawodowe.”