Sukces ZZIT w Świdniku

W dniach 4-5 października w Wenecji odbyło się spotkanie Komitetu o
zmniejszonym składzie Europejskiej Rady Zakładowej koncernu AgustaWestland,
w którym uczestniczył przewodniczący ZK ZZIT Piotr Sadowski.

Zorganizowanie pierwszego od 15 lipca 2015 roku spotkania było
konsekwencja licznych skarg na łamanie przez koncern Dyrektyw Rady
Europejskiej i Ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 roku o europejskich radach
zakładowych, skierowanych do europejskich central związkowych, ETUI, EKZZ
oraz przedstawiciela właściciela koncernu jakim jest JE Alessandro De Pedys
Ambasador Republiki Włoskiej w Polsce.

Udało się wypracować jednolite stanowisko przedstawicieli wszystkich
związków zawodowych dzięki czemu po bardzo burzliwej dyskusji
doprowadziliśmy do przywrócenia ERZ w koncernie.