Szkolenie Członków ZZIT w VEOLIA ENERGIA Łódź S.A.

W dniach 20-21.05 2019 r. w ośrodku Wityng w Mikorzynie odbyło się spotkanie szkoleniowe Członków ZZIT w VEOLIA ENERGIA Łódź S.A. W szkoleniu uczestniczył również kolega Marek Solecki – Przewodniczący Zarządu SKE ZZIT i nominowany Członek Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej.
Na prośbę uczestników spotkania omówiono – w konwencji zajęć seminaryjnych – formalne i praktyczne aspekty następujących zagadnień:
1. Negocjacje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
2. Zrealizowane i planowane prace w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej,
3. Prace nad reaktywacją Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników przemysłu elektroenergetycznego,
4. Omówiono i porównano formy prowadzenia III filara,
5. Przeanalizowano zagrożenia wokół prowadzonego w VEOLIA ENERGIA Łódź S.A. programu emerytalnego, określono ich istotność oraz sposoby neutralizacji,
6. Istniejące programy emerytalne w kontekście Pracowniczych Planów Kapitałowych.
7. Możliwe sposoby ustalenia wartości akcji „pracowniczych” VEOLIA ENERGIA Łódź S.A.

Propozycją godną uwagi, która pojawiła się w trakcie dyskusji jest zagwarantowanie w PUZP prowadzenia przez Pracodawców III filara i określenie tamże jego minimalnej składki.