Zmarł przewodniczący OPZZ Jan Guz

Dzisiaj w wieku 62 lat zmarł wieloletni szef OPZZ Jan Guz. Był niestrudzonym propagatorem idei dialogu społecznego, równości i sprawiedliwości społecznej, człowiekiem głęboko zaangażowanym w obronę praw pracowniczych i działania na rzecz ludzi pracy.

Rodzinie, współpracownikom i członkom OPZZ składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Jan Guz na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Zarząd ZZIT