Szkolenie organizowane przez ETUI „Demokracja w związkach zawodowych i poza”

W dniach 30.08-01.09.2017, w Budapeszcie, odbyło się szkolenie pt. „Demokracja w związkach zawodowych i poza”, zorganizowane wspólnie przez Departament Edukacji ETUI, francuski CGT i węgierski SZEF. W szkoleniu uczestniczyła przedstawicielka Sekcji Młodych Związku zawodowego Inżynierów i Techników kol. Marta Mocarz.

Podczas szkolenia określano kluczowe wartości struktury demokratycznej w związkach zawodowych, przeanalizowano struktury decyzyjne w związkach zawodowych na podstawie posterów przygotowanych przez uczestników, opracowano pomysły na zmiany, które czyniłyby struktury organizacyjne bardziej przejrzystymi i demokratycznymi.

Ponadto wygłoszone zostały 3 prelekcje „Trudne czasy, trudne wybory-związki zawodowe w Europie Wschodniej”, „ Demokracja z dwóch różnych stron: CGT Francja i FNV” oraz „Demokracja w związkach zawodowych na poziomie europejskim”, która została zaprezentowana przez gościa specjalnego Józefa Niemca z ETUC.