Szkolenie organizowane przez ETUI „What’s new the economy?”

W dniach 19.06–22.06 w Sheffield w Wielkiej Brytanii odbyło się kolejne ze szkoleń organizowanych przez Europejski Instytut Związkowy (ETUI).
Forum Związków Zawodowych na tym szkoleniu reprezentowała Członek Zarządu Krajowego ZZIT kol. Katarzyna Leszcz-Cimoszko.
Szkolenie – „What’s new the economy?” było prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich m.in. z Uniwersytetu w Sheffield.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele związków zawodowych z Bułgarii, Malty, Holandii, Włoch, Słowacji, Wielkiej Brytanii.
W spotkaniu z uczestnikami szkolenia wziął również udział Dyrektor of the Education Departament ETUIUlisses Garrido.
Materiały prezentowane przez czterech prowadzących 10 sesji, oparte były na przeglądzie sytuacji w poszczególnych państwach europejskich co najmniej od 2008 roku.
Główne podejmowane zagadnienia to te dotyczące roli pracowników, zatrudnienia na różnych rodzajach umów, relokacji pracowników. Dodatkowo poruszono tematykę w następujących aspektach:
1. Polityka gospodarcza i społeczna w UE: integracja gospodarcza i kryzys gospodarczy.
2. Negocjacje zbiorowe i dialog społeczny.
3. Zmiana struktury europejskich rynków pracy.
4. Regulacja finansów w UE: reformy finansowe od 2008 roku.
5. Rynki kapitałowe i unii bankowej.