Ogólnopolskie Forum „Odbudowa i modernizacja marynarki Wojennej RP”- Gdynia 28.06.2017

W dniu 28 czerwca w Gdyni odbyło się współorganizowane przez ZZIT Ogólnopolskie Forum pt. „Odbudowa i modernizacja marynarki Wojennej RP: konieczność kompromisu między jej zdolnościami bojowymi, potrzebami i możliwościami polskiego przemysłu stoczniowego, a realiami ekonomicznymi państwa – w nawiązaniu do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”, w którym uczestniczył przewodniczący ZK ZZIT kol. Piotr Sadowski.
W prezentowanych referatach poruszano istotne kwestie dotyczące Programu Operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu w latach 2013 – 2022/30”, możliwości rozwoju polskich Zakładów Stoczniowych jak też perspektyw na odbudowę i modernizację Marynarki Wojennej RP.
Referaty wygłoszone na spotkaniu w załączeniu.

Gdynia_28.06.2017- referaty