Tekst jednolity Kodeksu Pracy opublikowany w Dzienniku Ustaw – rok 2023 poz. 1465

Kodeks Pracy ma nowy tekst jednolity ogłoszony przez Marszałka Sejmu Elżbietę Witek. Tekst jednolity zawiera aktualną wersję Kodeksu Pracy, która uwzględnia wszystkie nowelizacje tego aktu normatywnego.  

Tekst jednolity ustawy ogłasza Marszałek Sejmu nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli ustawa była nowelizowana.

Od czasu ogłoszenia poprzedniego tekstu jednolitego w czerwcu 2022 r. Kodeks Pracy nowelizowany był czterokrotnie. Dlatego też marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła nowy tekst jednolity Kodeksu.

Poniżej link do tekstu jednolitego i w wersji pdf do pobrania

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2023.212.0001465,ustawa-kodeks-pracy.html

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1465