Studia MBA – dla członków Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Polskie Towarzystwo Ekonomicznego Oddział w Olsztynie rekomenduje studia podyplomowe prowadzone przez Szkołę Główną Krajową w Warszawie w zakresie: 
➡ Executive MBA,
➡ Executive MBA w ochronie zdrowia.

Jest to specjalna oferta przygotowana przez naszego partnera Szkołę Główną Krajową w Warszawie oraz Oxford Academy for Teachers, London Scientific, RMJPI London Business Academy. Studia rozpoczynają się w październiku 2023 a planowany termin zakończenia studiów przewidywany jest na czerwiec 2024 – studia on-line

Dla naszych klientów Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie przewidziało specjalną ofertę cenową – bazowa cena  za studia 11000 zł, oferta dla Związku Zawodowego Inżynierów i Techników – całkowity koszt studiów 7400 zł – możliwość płatności w ratach!! bez dodatkowych kosztów. 

Ważne zgodnie z art 19 ust. 1 pkt. 1c Ustawy  o zasadach zarządzania mieniem państwowym – osoby posiadające certyfikat MBA zwolnione są z egzaminu na kandydatów rad nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa. Formularz do pobrania na studia znajdą państwo na stronie:
https://mba.sgk.edu.pl/przydatne-dokumenty/ lub
https://pteolsztyn.edu.pl – zakładka studia podyplomowe – studia MBA.

Telefon kontaktowy – 512258186.