Uroczystość 30-lecia powstania MO ZZIT przy PZL-Świdnik S.A.

W dniu 17 września w Świdniku świętowano 30 rocznicę powstania Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w zakładzie WSK PZL-Świdnik.

Zorganizowana przez Zarząd MO ZZIT uroczystość była okazją do podsumowania dotychczasowej działalności związku w Świdniku, przypomnienia historii jego powstania i przypomnienia założycieli organizacji zakładowej.

Uroczystość odbyła się w „Dworze Choiny” w Kazimierzówce /k Świdnika.

Na uroczystość zaproszeni zostali znamienici goście: Minister Artur Soboń, Poseł Michał Krawczyk szef Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego, Zarząd PZL-Świdnik S.A., Starosta Powiatu Świdnickiego Pan Łukasa Reszka, Burmistrz Miasta Świdnik Pan Waldemar Jakson, wieloletni Prezes „PZL- Świdnik” SA Pan Mieczysław Majewski, Prezes firmy Remondis Pan Krzysztof Falenta, Prezes Zakładu Obróbki Plastycznej Pan Krzysztof Drozdowski, v-cy przewodniczącego OPZZ Pan Piotr Ostrowski, szef Branży „Przemysł” OPZZ Pan Mirosław Grzbek, Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT: v-ce przewodniczący: kol. Agnieszka Bąk, kol. Zygmunt Mierzejewski i kol. Wojciech Bałuta, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT Pan Janusza Rycko, Przewodnicząca Zarządu Okręgu Lubelskiego ZZIT kol. Teresa Paczyńska, Prezydium Zarządu Okręgu Lubelskiego ZZIT, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego SIMP Pan Paweł Chojnacki, przewodniczący związków zawodowych działających w PZL-Świdnik S.A.: NSZZ Solidarność, ZZ Metalowcy, WZZ Sierpień 80, ZZ Lipiec 1980.

Zasłużeni członkowie związku odznaczeni zostali Złotymi i Srebrnymi odznakami honorowymi ZZIT.

Oficjalna uroczystość zakończyła się tradycyjnym Balem Inżyniera.