Spotkanie Krajowej Sekcji Przemysłu Obronnego na MSPO w Kielcach.

W dniu 8 września jak co roku odbyło się spotkanie Krajowej Sekcji Przemysłu Obronnego w Kielcach – przy okazji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
Na spotkaniu omówiono:
– sytuację w zakładach wchodzących w skład Krajowej Sekcji Przemysłu Obronnego ZZIT współpracujących z Wojskiem Polskim oraz ocena realizacji procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP,
– zamówienia Sił Zbrojnych RP zawartych z zakładami wchodzącymi w skład Krajowej Sekcji Przemysłu Obronnego ZZIT
– protest związków zawodowych z PGZ odnośnie decyzji o utworzeniu Centrum Usług Wspólnych w PGZ.
Poniżej kilka fotografii z ww spotkania.