35-lat ZZIT – Jubileuszowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. 06-08.06.2024 Bukowina Tatrzańska.

W dniach 06-08 czerwca 2024 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się Jubileuszowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Inżynierów i Techników z okazji 35-lecia powstania Związku.

Zjazd był okazją do spotkania z koleżankami i kolegami, którzy od początku tworzyli zręby naszego Związku – zarówno na szczeblu centralnym jak i na poziomie okręgów.

Jubileuszowy zjazd zaszczycili również swoją obecnością zaproszeni goście Pani Barbara Popielarz – wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, prof. Paweł Soroka – koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego oraz Pan Andrzej Kucharski – Prezes Zarządu Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Zaproszeni Goście przypomnieli wkład ZZIT na kształtowanie ruchu związkowego w Polsce. Podziękowali również władzom związku za widoczny i ważny wkład nad tworzeniem prawa pracy i za sukcesy w obronie praw pracowników naszego kraju.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie zasłużonym członkom Związku Srebrnych i Złotych Odznak Honorowych ZZIT.
Wiceprzewodnicząca OPZZ Pani Barbara Popielarz wręczyła zaangażowanym w prace OPZZ członkom naszego Związku – 4 odznaczenia I stopnia OPZZ. Uhonorowani nimi zostali: Przewodniczący ZK ZZIT Piotr Sadowski, wiceprzewodniczący Zygmunt Mierzejewski, członek Prezydium ZK ZZIT Arkadiusz Illek oraz Przewodniczący Okręgu Świętokrzyskiego Kamil Pliszka.

Okolicznościowy Zjazd był również okazją do przypomnienia historii powstania naszego Związku, przedstawienia jego dotychczasowych osiągnięć oraz planów na przyszłość.

Dzięki ciekawym prezentacjom mogliśmy również zobaczyć jak działają nasze okręgowe organizacje związkowe.

Zjazd zakończył się imprezą integracyjną i niespodzianką w postaci tortu na 35-lecie powstania ZZIT z logo Związku.

Wprowadzenie Sztandaru ZZIT: Anna Borowska, Błażej Wojtczak, Anna Rehmus-Forc
Wystąpienie Wiceprzewodniczącej OPZZ – Barbary Popielarz
Przemówienie Prof. Pawła Soroki
Okolicznościowe wystąpienie Andrzeja Kucharskiego
Wyróżnieni Odznaką I-go stopnia OPZZ: Arkadiusz Illek, Piotr Sadowski, Zygmunt Mierzejewski, Kamil Pliszka oraz wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz
Okolicznościowy tort