Ustawa o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego – przyjęta.

Miło nam poinformować, iż w dniu 13.07.2023 – Sejm RP przyjął większością 449 głosów Ustawę o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego. Jest ona efektem zawartej w grudniu ubiegłego roku Umowy społecznej na okoliczność tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Należy odkreślić, że przedstawiciele Naszej Krajowej Sekcji Energetycznej brali bardzo aktywny udział w przygotowaniu i negocjowaniu tej umowy jak również w pracach nad projektem Ustawy. Pierwszymi beneficjentami Ustawy będą Nasze Koleżanki i Koledzy z Zagłębia Konińskiego.

Pragniemy wszystkim pracującym nad Umową i Ustawą serdecznie podziękować za ogrom wykonanej pracy, determinacje w chwilach zwątpienia i wielkie zaangażowanie, !!!

Dziękujemy również kolegom z PAK-u za ich znaczący udział i niezwykle spektakularne działania na finiszu prac legislacyjnych !!!