V Kongres Forum Związków Zawodowych

W dniach 14-15 maja w Warszawie obradował Kongres Forum Związków Zawodowych podczas, którego na przewodniczącą Zarządu Głównego została ponownie wybrana kol. Dorota Gardias.
W nowo wybranych władzach Forum pozostał również Przewodniczący ZK ZZIT kol. Piotr Sadowski, a funkcję Sekretarza Generalnego będzie dalej sprawował kol. Zygmunt Mierzejewski.
Podczas Kongresu została również przyjęta Deklaracja Programowa FZZ na kadencję 2018-2022.