VII Konferencja Sprawozdawczo–Wyborcza Organizacji Międzyzakładowej ZZIT przy „PZL – Świdnik” S.A.

Informujemy, że w dniu 8 czerwca b.r. w Klubie Favilla w Świdniku odbyła się VII Konferencja Sprawozdawczo–Wyborcza Związku Zawodowego Inżynierów I Techników Organizacji Międzyzakładowej „PZL – Świdnik” S.A. Na Konferencji delegaci wybrali między innymi władze organizacji na najbliższą 5 – letnią kadencję.

Jest nam bardzo miło poinformować, że jednogłośnie Przewodniczącym ZZIT Organizacji Międzyzakładowej „PZL Świdnik” S.A. wybrany został Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZIT – kolega Piotr Sadowski. Do Zarządu MOZ ZZIT „PZL-Świdnik” S.A. wybrany został również Członek Prezydium ZK ZZIT – kolega Arkadiusz Illek.

Nowo wybranemu Przewodniczącemu oraz Zarządowi MOZ ZZIT „PZL-Świdnik” S.A. serdecznie gratulujemy zaufania Delegatów i życzymy samych sukcesów, zrealizowania wszystkich ambitnych planów i zamierzeń oraz dalszego rozwoju organizacji.