VIII Krajowy Zjazd Delegatów ZZIT w Bukowinie Tatrzańskiej

W dniu 24 czerwca w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się VIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Inżynierów i Techników na którym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu i wybrano nowe władze Związku na kolejną pięcioletnią kadencję.

Przewodniczącym Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników ponownie został wybrany Piotr Sadowski.

W skład Zarządu Krajowego ZZIT zostali wybrani:
1. Mierzejewski Zygmunt – wiceprzewodniczący ds. dialogu społecznego
2. Koźmiński Andrzej – wiceprzewodniczący ds. programowych i sekcji branżowych
3. Tymcio Mirosława – wiceprzewodnicząca ds. finansowych
4. Hyjek Janusz – wiceprzewodniczący ds. administracyjnych – Sekretarz
5. Bąk Agnieszka – członek prezydium ds. prawno-organizacyjnych
6. Illek Arkadiusz – członek prezydium ds. informacji i komunikacji elektronicznej
7. Bałuta Wojciech
8. Czajkowski Leszek
9. Paczyńska Teresa
10. Florjańczyk Jarosław
11. Danik Zygmunt
12. Mielczarek Zdzisław
13. Paciulan Grzegorz
14. Mocek-Selega Elżbieta
15. Leszcz-Cimoszko Katarzyna
16. Kulej Wojciech
17. Szewczyk Krzysztof
18. Szlachcikowski Zygmunt
19. Wyskwar Renata
20. Olszak Robert
21. Pierzchot Ireneusz

W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT weszli:
1. Rycko Janusz – przewodniczący
2. Stachowiak Grzegorz
3. Tomaszewski Grzegorz
4. Kuczyński Marek

 

Delegaci i zaproszeni goście podczas obrad VIII KZD

 

Wystąpienie Przewodniczącego OPZZAndrzeja Radzikowskiego

 

Nowo wybrany Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZITPiotr Sadowski

 

Zarząd Krajowy i Krajowa Komisja Rewizyjna ZZIT