Wybory w Okręgu Śląskim ZZIT

W dniu 22.05.2015 r. odbyła się Sprawozdawczo-wyborcza Konferencja Delegatów Okręgu Śląskiego. Na Konferencji przyjęto sprawozdania z działalności statutowej i finansowej za okres sprawozdawczy i udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Delegaci dokonali wyboru władz Okręgu Śląskiego:

Przewodniczący Zarządu Okręgu
Kulej                     Wojciech             z FCA Poland (Fiat Auto Poland)

 

 

Członkowie Zarządu Okręgu:
Jaszczuk              Grzegorz              z JSW KOKS SA
Wencel                Artur                     z CSF Poland Częstochowa
Michna                Stefan                  z Nitroerg Bieruń
Stus                      Kazimierz            z ZRE Katowice
Pelczarski            Andrzej                z FCA Poland ( Fiat Auto Poland)
Łukasik                Roman                  z Timken Sosnowiec

Komisja Rewizyjna Okręgu:
Ogłodek             Krzysztof              z FCA Poland (Fiat Auto Poland)
Sokołowska       Aneta                    z ZRE Katowice
Fidyk                   Iwona                    z Timken Sosnowiec

Delegaci przyjęli uchwałami:
– ramowy Plan Pracy,
– ramowy Preliminarz Przychodów i Wydatków,
– Uchwałę Programową
– Regulamin Pracy Zarządu
– Apel do środowiska inżynieryjno-technicznego (przyjęty w Broku)