Wynagrodzenia i zatrudnienie w lutym 2016 r.

W lutym 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,5 proc. w stosunku rocznym. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto poszło w górę o 3,9 proc. i wyniosło 4 137,55 zł.

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,9 proc., a viagra droga precio zatrudnienie o 0,1 proc.

 

wynagrodz luty 2016
Wynagrodzenia brutto