XXVII Kongres Techników Polskich i V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

W dniach od 23 do 25 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbył się XXVII KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH i V ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH. Organizatorem Kongresu był FSNT-NOT natomiast honorowym patronem – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W Kongresie wzięli udział inżynierowie polscy z całego świata.
Naszą centralę związkową OPZZ i jednocześnie Związek Zawodowy Inżynierów i Techników reprezentował kolega Piotr Tkaczyk wiceprzewodniczący MOZ ZZIT „PZL-Świdnik S.A.”.

Poniżej agenda Kongresu

Program_Kongresu