Związkowi prawnicy ocenili propozycje pracodawców na temat zmian w dialogu społecznym

1 lipca 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie ekspertów trzech reprezentatywnych central związkowych (Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i OPZZ). Jego tematem była ocena propozycji dotyczących nowej formuły dialogu społecznego, przekazanych przez organizacje pracodawców.
Eksperci związkowi ustalili punkty zbieżne między propozycjami pracodawców i związków zawodowych, ale wskazali także rozbieżności dotyczące np. funkcji przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, sposobów prowadzenia debaty w RDS, jej finansowania czy uprawnień Rady.
Przedstawiciele central związkowych zauważyli również w propozycjach pracodawców brak niektórych rozwiązań zawartych w projekcie związkowym.
Wszystkie te kwestie będą jeszcze przedmiotem rozmów liderów trzech reprezentatywnych central związkowych, którym stanowisko prawników zostało w dniu dzisiejszym przekazane.
Forum Związków Zawodowych reprezentowała na spotkaniu Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych FZZ.