Zygmunt Mierzejewski otrzymał z rąk prezydenta RP nominację na członka Rady Dialogu Społecznego

22 października 2015 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste powołanie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 59 członków Rady Dialogu Społecznego

Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZIT Zygmunt Mierzejewski pełniący jednocześnie funkcję członka Prezydium FZZ otrzymał z rąk prezydenta tę nominację wraz z przewodniczącym FZZ Tadeuszem Chwałką i sześcioma wiceprzewodniczącymi FZZ (Lucyna Dargiewicz, Marek Mnich, Waldemar Lutkowski, Stanisław Stolorz, Dariusz Trzcionka, Mariusz Tyl).

Prezydent wyraził radość z możliwości uczestniczenia w Radzie poprzez swojego doradcę społecznego, którą została Agnieszka Lenartowicz-Łysik, jednak zadeklarował również osobiste uczestnictwo w konsultacjach. Prezydent A. Duda zaznaczył, że ustawa o Radzie Dialogu Społecznego dopuszcza możliwość zapraszania do udziału w pracach Rady z głosem doradczym przedstawicieli innych organizacji spoza środowisk członków RDS. Prezydent dodał, że chciałby by kolejni przewodniczący Rady o tej możliwości pamiętali. Wierzy, że poprzez proces konsultacyjny można będzie odbudować poczucie wspólnoty, które jest potrzebą społeczną.

Kończąc swoje wystąpienie powiedział: „jesteście Państwo grupą niezwykle reprezentatywną, mógłbym powiedzieć, że dzisiaj stoi przede mną gremium, które rzeczywiście może decydować o przyszłych losach Rzeczypospolitej, przyszłych losach polskiego społeczeństwa jako całości”.

RDS_1

RDS_2

 


Po zakończeniu uroczystości odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Wybrano na nim Przewodniczącego Rady, którym został Piotr Duda, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

RDS_3