Średnia płaca w grudniu przekroczyła 4,6 tys. zł brutto

Wg komunikatu GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2016 r. (bez wypłat nagród z zysku) wyniosło 4635,77 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w całym 2016 r. wyniosło 4277,03 zł. Dla porównania: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2015 r. wyniosło 4121,41 zł, a więc nastąpił wzrost o 155, 62 … Czytaj dalej

Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie szereg zmian w przepisach dotyczących stosunków pracy. Ważną zmianą jest podniesienie płacy minimalnej na umowie o pracę  z 1850 zł brutto do 2 000 zł brutto. Jednocześnie zacznie obowiązywać minimalna stawka za godzinę pracy na umowie zlecenia i dla osób samozatrudnionych świadczących usługi jednoosobowo do poziomu 13 … Czytaj dalej