Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

27 września 2018 r. dobyło się w Warszawie posiedzenie Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS. Podczas posiedzenia kontynuowano dyskusję dot. przeglądu systemu emerytalnego – wypracowanie rekomendacji (Punkt wynikający z realizacji programu prac Rady Dialogu Społecznego na 2018 r.), oraz kontynuowano dyskusję w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz ustawy o Państwowej … Czytaj dalej

Konferencja jubileuszowa p.t. Świat (bez) pracy: od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej

20.09.2018 r w Warszawie odbyła się Konferencja jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Juliusza Gardawskiego p.t. Świat (bez) pracy: od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej. W konferencji uczestniczyli wybitni przedstawiciele nauki, partnerzy społeczni, pracodawcy, liczne delegacje dwóch central związkowych, byli i obecni przedstawiciele strony rządowej, wybitni naukowcy zagraniczni. Zygmunt Mierzejewski w imieniu ZZIT podziękował Profesorowi … Czytaj dalej

Zmiana centrali związkowej

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w dniu 11.09.2018 nasz związek przystąpił do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych składając jednocześnie w dniu 12.09.2018 rezygnację z członkostwa w Forum Związków Zawodowych. Poniżej informacja Przewodniczącego ZZIT – Piotra Sadowskiego dla wszystkich członków naszego związku. Informacja dla członków ZZIT