Planowane (rewolucyjne) zmiany w prawie pracy w 2023 roku.

Kilka dnia temu rząd przyjął propozycję nowelizacji Kodeksu Pracy, która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji zawartych w dwóch dyrektywach: • dyrektywie w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz• dyrektywie w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa rodzicielska „work-life balance”). W dniu … Czytaj dalej

Wiceprzewodniczący ZK ZZIT – przewodniczącym Podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa.

W dniu 09.01.2023 w siedzibie MFiPR odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa. Miło nam poinformować, że Prezydium Podkomitetu jednogłośnie wybrało na Przewodniczącego wiceprzewodniczącego naszego Związku kol. Zygmunta Mierzejewskiego. Gratulujemy wyróżnienia. Podkomitet ds. rozwoju partnerstwa został powołany Zarządzeniem nr 4 Przewodniczącego Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 w sprawie powołania Podkomitetu … Czytaj dalej

Wyższe diety za krajowe podróże służbowe od 1 stycznia 2023 r.

Z początkiem 2023 roku zaczyna obowiązywać wyższa stawka diety za podróże służbowe na terenie kraju. Stawką tą związany będzie każdy pracodawca. Zmiana stawki pociąga za sobą również podwyższenie ryczałtu noclegowego oraz na jazdy miejscowe, jak też limitu noclegowego. Od 1 stycznia 2023 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 25 października 2022 … Czytaj dalej

Nowe stawki kilometrówki!

2 stycznia 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.Rozporządzenie zmienia stawki tzw. kilometrówki, których wysokość nie zmieniała się przez niemal 15 lat (od 2007 … Czytaj dalej

Umowa społeczna dotycząca transformacji sektora  elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego – podpisana!

Miło nam poinformować, że po blisko półtorarocznych negocjacjach obejmujących ponad 30 spotkań i wiele godzin pracy w trybie zdalnym w dniu 22.12.2022 zostały podpisane dwa dokumenty związane z powstaniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – NABE. Pierwszy z nich wejdzie w pełni w życie z chwilą powstania NABE i przewiduje :· gwarancje zatrudnienia,· utrzymanie dotychczasowego statusu … Czytaj dalej

Nowy Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. X Kongres wyborczy OPZZ.

W dniach 15.12.2022 – 16.12.2022 w Ożarowie Mazowieckim odbył się X Kongres OPZZ na którym wybrano nowe władze oraz przyjęto Program Porozumienia na lata 2022-2027 i zmiany w Statucie OPZZ.Miło nam poinformować, że decyzją delegatów Przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na lata 2022-2027 został wybrany kol. Piotr Ostrowski. Piotr Ostrowski jest doktorem nauk humanistycznych w … Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium ZK ZZIT, Zarządu Krajowego ZZIT oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT.

W dniach 2-3 grudnia 2022 w hotelu „Arkadia” w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT, Zarządu Krajowego ZZIT, Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT.Na ostatnim już w tym roku spotkaniu podsumowano działalność Związku w mijającym roku i omówiono między innymi następujące tematy:– plan pracy Prezydium Zarządu Krajowego i Zarządu Krajowego w 2023 roku,– preliminarz budżetowy … Czytaj dalej

Wiceprzewodniczący ZK ZZIT członkiem „Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa” na lata 2021 – 2027

Miło nam poinformować, że przedstawiciel naszego związku – wiceprzewodniczący ZK ZZIT kol. Zygmunt Mierzejewski został jednogłośnie wybrany jako przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych do Prezydium Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa na lata 2021-2027. Wiceprzewodniczącemu kol. Zygmuntowi serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy.

Nowe władze Okręgu Mazowieckiego.

25 listopada 2022r w Warszawie odbyła się Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Delegatów Okręgu Mazowieckiego ZZIT. Na Konferencji delegaci wybrali władze organizacji na najbliższą 5 – letnią kadencję 2022 – 2027. Jest nam bardzo miło poinformować, że Przewodniczącym Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZZIT został wybrany przez delegatów Przewodniczący Organizacji ZZIT Airbus Poland w Warszawie – kol. Adam Chrustowicz. … Czytaj dalej