ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Konferencja regionalna

Strona 202 z 318
Konferencja regionalna

W dniach 15-17 maja 2015 r. w OW „Lotnik” w Staszowie odbyła się wspólna konferencja szkoleniowa Prezydium ZK oraz Zarządów 3 okręgów ZZIT: małopolskiego, południowo-wschodniego i świętokrzyskiego.

W piątek 15 maja obradowało Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT, a w sobotę odbyły się zebrania zarządów poszczególnych okręgów, a następnie wspólna konferencja Prezydium ZK i władz trzech okręgów ZZIT.
Główną częścią spotkania było szkolenie z poniższych tematów:

– podstawy rachunkowości w Zakładowych Organizacjach Związkowych ZZIT
– rozwiązywanie zagadnień liczebności społeczności związkowych,
– współpraca ZZIT z innymi organizacjami związkowymi,
– komunikacja – czytelność danych i angażowanie zespołów,
– praktyczne aspekty działalności w Zakładowych (Międzyzakładowych) Organizacjach Związkowych.

Informacje w powyższych tematach przekazali: Mirosława Tymcio, Wojciech Kulej, Zygmunt Mierzejewski, Piotr Sadowski, Janusz Hyjek. Tematyka szkolenia była przyczynkiem do dyskusji – także po zakończeniu oficjalnego spotkania.

Elementem spotkania była również wycieczka do zamku Krzyżtopór w Ujeździe i do Sandomierza.

 

Menu