ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Okręgu Płd.-Wsch. ZZIT

Strona 155 z 318

W dniach 16-18 września 2016 r. w Bukowcu k. Polańczyka

odbyła się VI Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Okręgu Południowo-Wschodniego ZZIT.
W wyniku wyborów wyłoniono Zarząd Okręgu w składzie:
1. Janusz Hyjek – przewodniczący
2. Lech Markuszewski – wiceprzewodniczący
3. Waldemar Ferfecki – wiceprzewodniczący
4. Jan Zając – skarbnik
5. Stanisław Grzegorczyk – cialis generique sekretarz
6. Halina Makuch – członek prezydium
7. Bożena Bąk – członek zarządu
8. Krzysztof Jankowski – członek zarządu
9. Krzysztof Krupa – członek zarządu
10. Wiesław Pizur – członek zarządu
11. Tomasz Skałacki – członek zarządu

 

 

bukowiec-01

 

bukowiec-02

 

bukowiec-03

Menu