Ratujmy Muzeum Techniki

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej apeluje o włączenie się w akcję uratowania Muzeum Techniki i Przemysłu, zlokalizowanego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

3 czerwca 2016 roku dyrekcja Pałacu Kultury i Nauki wypowiedziała umowę najmu lokalu zajmowanego przez muzeum. Jeśli nie podejmiemy żadnych działań, to już 30 września 2016 r. muzeum zniknie bezpowrotnie.

Muzeum Techniki odgrywa ogromną rolę edukacyjną.  Na przykładzie historii eksponatów prezentujących najwyższe osiągnięcia polskiej myśli technicznej młodzi Polacy nabierają wiary w to, że w Polsce można realizować bardzo ambitne cele, a historia o tych sukcesach pamięta.

Muzeum Techniki i Przemysłu powstało w 1929 roku. Jego organizatorem i pierwszym dyrektorem był inż. Kazimierz Jackowski (zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 roku).
W czasie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu Muzeum uległo zniszczeniu.
W 1952 roku – w czasie drugiego powojennego Kongresu Techników Polskich grono inżynierów wystąpiło z wnioskiem o reaktywowania Muzeum. Wniosek został przyjęty. Opiekę nad reaktywowaną placówką: Muzeum Techniki powierzono Naczelnej Organizacji Technicznej.
Muzeum otrzymało siedzibę w oddawanym wówczas do użytku Pałacu Kultury i Nauki (w 1955 roku). Pierwsza wystawa nosiła nazwę „Postęp techniczny w służbie człowieka”. Tę datę uważa się za datę reaktywowania placówki po wojnie.
W ciągu ponad 60 lat powojennej działalności Muzeum Techniki zgromadziło cenne zbiory przede wszystkim z zakresu historii polskiej techniki: kolekcję motocykli ze słynnymi motocyklami marki „Sokół„, kolekcję odbiorników radiowych – głównie pochodzących z krajowej produkcji, kolekcję instrumentów geodezyjnych, kolekcję przyrządów techniki biurowej, kolekcję mechanizmów grających. Niektóre z tych kolekcji są największe w kraju. best buy for levitra Znajdują się też w zbiorach obiekty o szczególnej wartości historycznej, jak np. „Machina rachunkowa” konstrukcji warszawskiego zegarmistrza Izraela Abrahama Staffela (1842) czy pierwsza na świecie ręczna kamera filmowa Kazimierza Prószyńskiego (1911).
W roku 2013 wracając do tradycji, muzeum rozszerzyło nazwę zmieniając ją na Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.

Likwidacja miejsc, w których młodzi ludzie, opierając się na naszej historii technicznej, odnajdują wiarę w swoje możliwości i  osiągnięcia sukcesu z pewnością negatywnie wpłynie na kondycję polskiej gospodarki, a tym samym na naszą przyszłość.

Jeżeli chcesz pomóc, to wypełnij krótki wniosek o ratowanie muzeum:

kliknij  https://enot.pl/wniosek/item/15-1

 

LOGO MTIP K.