ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Konferencja Uzgodnieniowa dotycząca ustawy o NIT – 04.07.20117

Strona 114 z 318
Konferencja Uzgodnieniowa dotycząca ustawy o NIT – 04.07.20117

W dniu 4 lipca 2017 odbyła się w Warszawie konferencja dotycząca kontynuacji prac nad ustawą o Narodowym Instytucie Technologicznym.
Ważne uwagi do dalszych prac nad tą ustawą zgłosił przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. Leszek Rafalski.

Projekt_NIT-uwagi_do_dalszych_prac_RGIB.pdf

Projekt Ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.pdf

Menu