ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Nowe wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego

Strona 274 z 318
Nowe wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego

Broszura zawierająca charakterystykę zjawisk społeczno-gospodarczych w przekrojach terytorialnych, tempo zmian w ostatnich latach oraz relacje w stosunku do przeciętnych wielkości dla kraju. Wybrane kategorie ekonomiczne są przedstawiane w ujęciu dynamicznym.

kliknij >>> regiony_polski_2014

regiony

Menu