Przedstawiciele PZL – Świdnik w ERZ AgustaWestland

W piątek 25 lipca w „PZL-Świdnik” S.A. podpisano Porozumienie rozszerzające Europejską Radę Zakładową (ERZ) koncernu AgustaWestland o przedstawicieli polskiego producenta śmigłowców. W uroczystości perfekcyjnie zorganizowanej przez zarząd koncernu i zakładowe organizacje związkowe udział wzięli: Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka i Przewodnicząca Zarządu Okręgu Lubelskiego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Teresa Paczyńska oraz powołani na nową kadencję członkowie Europejskiej Rady Zakładowej w pełnym, międzynarodowym – osiemnasto osobowym składzie. Obecni byli także: Piotr Duda Przewodniczący NSZZ „Solidarność”, Jan Guz Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przedstawiciele włoskich i angielskich central związkowych oraz Włodzimierz Biaduń Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie i szefowie lokalnych i wojewódzkich władz samorządowych.
W specjalnym, okolicznościowym wystąpieniu TADEUSZ CHWAŁKA,  Przewodniczący Forum Związków Zawodowych podkreślił, że „Wejście PZL-Świdnik w struktury Europejskiej Rady Zakładowej AgustaWestland to historyczne wydarzenie dla zakładu, jak i pracowników spółki. Ponad 4-letnie zabieganie Forum Związków Zawodowych znalazło odzwierciedlenie w postaci rozszerzonego Porozumienia, dającego załodze świdnickiego zakładu możliwość współdecydowania o losach przedsiębiorstwa. Życzę, aby porozumienie przełożyło się na dobrą i owocną współpracę.” Wszyscy zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali, że zawarte Porozumienie to dowód na to, że można osiągnąć porozumienie między partnerami społecznymi, które w przyszłości powinno zaowocować współpracą na rzecz rozwoju firmy i zatrudnionych w niej pracowników. Jest ono cenne zwłaszcza w sytuacji gdy dialog społeczny na poziomie krajowym praktycznie nie funkcjonuje a związki zawodowe są ignorowane przez rząd.
Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej Polska zajmuje przedostatnie miejsce na liście państw członkowskich w zakresie realizacji tej dyrektywy.
Powstanie i funkcjonowanie ERZ świadczy o tym, że dla stron dialogu ważne jest, aby pracodawca i związki zawodowe dysponowali potrzebną wiedzą, mieli do siebie zaufanie i traktowali się po partnersku przy stole negocjacyjnym. ERZ jest instrumentem, który zaczyna odgrywać coraz większą rolę w szybko zmieniającym się świecie, w którym słowo „kryzys” pojawia się zbyt często i nie można być pewnym zatrudnienia czy sprawiedliwego wynagrodzenia.

Instytucja europejskiej rady zakładowej jest obowiązkową formą systemu informacyjno-konsultacyjnego w przedsiębiorstwie o zasięgu ponadnarodowym, działającym na obszarze Wspólnoty Europejskiej.

Do ERZ należy przyszłość, gdyż z uwagi na postępującą integrację europejską, dialog prowadzony na poziomie ponadnarodowym będzie coraz ważniejszym sposobem konsultowania, czy wręcz uzgadniania decyzji istotnych dla pracowników i pozwoli na bieżące kontrolowanie sytuacji w koncernie w zakresie, do którego nie mieliśmy dostępu jako związki zawodowe. ERZ daje nowe możliwości i szanse, z których należy skorzystać. Strony, poprzez uczestnictwo w tym organie, mogą wypracować własne i skuteczne mechanizmy dialogu społecznego, który spowoduje większe zaangażowanie pracowników w sprawy firmy, poprawę kultury korporacyjnej, a także szybsze i skuteczniejsze współdziałanie partnerów w sytuacjach kryzysowych.

Dlatego należy dbać o to, aby z prawa uczestnictwa korzystać w sposób silny i skuteczny, gdyż tylko to gwarantuje pozytywny wpływ na strategie przedsiębiorstw.

zdjecie_30x20

Po okolicznościowych wystąpieniach Przewodniczący wszystkich trzech reprezentatywnych central związkowych tj. Tadeusz Chwałka, Jan Guz i Piotr Duda w honorowej asyście przewodniczących organizacji międzyzakładowych z „PZL- Świdnik” S.A: Piotra Sadowskiego- przewodniczącego MOZ ZZIT, Zdzisłąwa Łachmańskiego- przewodniczącego ZZ „Metalowcy” i Andrzeja Kuchty – przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” zostali oprowadzeni przez Prezesa Zarządu Mieczysława Majewskiego po terenie Spółki spotykając się i rozmawiając z przypadkowo spotykanymi na swoich stanowiskach pracownikami zakładu.

W zgodnej ocenie wszystkich uczestników spotkania było ono bezprecedensowe w dotychczasowej historii ponieważ, jak humorystycznie zauważono, nie zdarzyło się jeszcze aby Przewodniczący wszystkich trzech reprezentatywnych central związkowych spotkali się w jednym czasie i w jednym zakładzie na takim wydarzeniu.