ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Nowy Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZZIT

Strona 140 z 318
Nowy Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZZIT

W dniu 10.03.2017 r. odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Okręgu Mazowieckiego.

Wybrano Zarządu Okręgu na kadencję 2017-2021 w składzie:

–  Jarosław Florjańczyk – Przewodniczący

–  Artur Żelazko – I Wiceprzewodniczący

–  Adam Chrustowicz – II Wiceprzewodniczący, Skarbnik

–  Izabela Łukaszuk-Dziuba – Sekretarz Zarządu

–  Krzysztof Krasowski – Członek Zarządu

Zarząd Okręgu dokonał wyboru Przewodniczącego Zarządu Okręgu Jarosława Florjańczyka na Członka Zarządu Krajowego na postawie Statutu ZZIT (Art. 30 ust. 1).

Menu