Dodatkowe 2 dni wolne dla rodziców dziecka do lat 14

Na podstawie art. 188 kodeksu pracy pracownikowi, który wychowuje dziecko do lat 14 przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. Zwolnienie jest płatne tak, jak za urlop wypoczynkowy.

Prawo to przepada z końcem roku kalendarzowego (niewykorzystane dni wolne nie przechodzą na kolejny https://www.acheterviagrafr24.com/viagra-100mg/ rok).
Warunkiem wykorzystania tego 2-dniowego zwolnienia jest złożenie pracodawcy oświadczenia o zamiarze skorzystania z tego uprawnienia (termin złożenia oświadczenia nie jest określony).
We wniosku należy określić czy zamierza się wykorzystać zwolnienie w dniach czy w godzinach (16 godzin można podzielić na dowolne części np. wziąć 3 godziny wolnego windows10explained na wizytę u lekarza). Pracownik nie musi uzasadniać swojego wniosku, natomiast wniosek powinien mieć formę pisemną.
Nie ma znaczenia fakt, że drugie z rodziców przebywa w domu np. na urlopie wychowawczym lub nie pracuje.
Wymiar zwolnienia nie jest uzależniony od liczby dzieci.
Z wolnego może skorzystać matka lub ojciec, mogą też podzielić się tym uprawnieniem i wykorzystać po jednym dniu.
W przypadku zatrudnienia na niepełny etat zwolnienie w wymiarze godzinowym ustala się proporcjonalnie do etatu.
Jeżeli ktoś nie zdąży skorzystać z 2 dni opieki nad dzieckiem do dnia, w którym dziecko skończy 14 lat, traci prawo do zwolnienia.
O terminie wykorzystania tego zwolnienia Windows 10 Professional OEM Key decyduje pracownik (podobnie jak w przypadku tzw. urlopu na żądanie).