ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Opinia FZZ do prezydenckiego projektu ustawy „Kodeks Pracy”

Strona 112 z 318
Opinia FZZ do prezydenckiego projektu ustawy „Kodeks Pracy”

Poniżej przedstawiamy oficjalną opinię Forum Związków Zawodowych dotyczącą prezydenckiego projektu ustawy Kodeks Pracy.

Opinia FZZ do prezydenckiego projektu ustawy Kodeks pracy.pdf

Menu