ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Tendencja wzrostowa w przemyśle

Strona 217 z 318
Tendencja wzrostowa w przemyśle

W styczniu br. w większości obszarów gospodarki utrzymały się tendencje wzrostowe. Produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w skali roku, choć wolniej niż w IV kwartale 2014 r.
Wzrost produkcji w przemyśle i budownictwie był wyższy po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym.

 źródło: GUS

Menu