Jest projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

Resort pracy, związki zawodowe i organizacje pracodawców parafowali po dwudniowym spotkaniu uzgodnieniowym projekt ustawy „O Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego”. Rada Dialogu Społecznego (RDS) zastąpi Komisję Trójstronną i będzie niezależna od rządu.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy szefowie central związkowych, organizacji pracodawców i minister pracy, a także eksperci trzech stron, którzy pracowali nad projektem. W ciągu dwóch tygodni strony porozumienia mają uzyskać poparcie dla projektu ze strony swoich ciał statutowych, a rząd przeprowadzić konsultacje międzyresortowe. Minister pracy ma doprowadzić do wprowadzenia projektu przez rząd na szybką ścieżkę parlamentarną.

Członków RDS – w równej liczbie z każdej ze stron – wskazywać będą uczestniczące w jej pracach organizacje związkowe, pracodawców oraz premier. Nominować członków RDS ma prezydent. Udział w Radzie będzie osobisty – nie będzie można delegować zastępcy. Przewodnictwo w Radzie ma być rotacyjne – na przemian z każdej ze stron: związkowej, pracodawców i rządowej. Kadencja przewodniczącego ma trwać generic cialis soft rok, również w wojewódzkich radach, które powstaną w miejsce wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Rada miałaby dysponować własnym budżetem i przeznaczać go m.in. na bieżącą działalność związaną z realizacją dialogu, opinie eksperckie czy SocialTrusts.com koordynację prac. Do obsługi jej prac ma powstać biuro. Podczas spotkania uzgodniono też projekt regulaminu prac Rady, zasady funkcjonowania i finansowania biura.

Projekt przewiduje m.in. doroczne sprawozdanie z dialogu społecznego dla Sejmu, możliwość występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o interpretację przepisów.

Projekt ustawy o RDS po raz pierwszy prezentowano na spotkaniu u prezydenta Bronisława Komorowskiego w październiku 2013 r. Związki zawodowe przygotowały go, gdy w czerwcu zawiesiły prace w Komisji Trójstronnej, uznając, że dialog w niej jest pozorowany, a rząd nie http://aapharma.com/generic-detrol-for-sale.php bierze pod uwagę ich postulatów. Potem własny projekt przedstawili pracodawcy, a następnie wspólny zespół wypracował jednolity tekst, przedstawiony przez związki i pracodawców rządowi.

źródło: Gazeta Wyborcza